Ffoniwch ni nawr ar 01978 269901

E-bost: info@healthcare-matters.com

Monaco™

Mae'r Monaco yn gadair gysur aml-swyddogaethol a argymhellir ar gyfer cleifion symudol.

Sydney GoFlat™

Mae'r Sydney GoFlat™ arobryn wedi'i gynllunio i alluogi trosglwyddo cleifion gofal critigol yn ddiogel ac effeithlon o orwedd yn y gwely i sefyllfa sydd wedi'i hoptimeiddio'n llawn yn glinigol sy'n cynnig opsiynau newydd i weithwyr gofal proffesiynol wrth symud cleifion yn gynnar.

Ffenics™

Ar gyfer cleifion dibynnol iawn sydd ag anghenion postural a seddi cymhleth, mae'r Phoenix wedi'i gynllunio'n glinigol i ddarparu'r gefnogaeth a'r cysur postural mwyaf. Gan letya amrywiaeth o gyflyrau asgwrn cefn, mae'r Phoenix yn addasu i anghenion newidiol cleifion yn ICU, HDU, SCI a thrwy adsefydlu, neu i ddiwallu anghenion tymor hir [...]

Sorrento™

Ar gyfer cleifion symudedd isel, a chleifion ag arosiadau estynedig yn y gwely, defnyddir y Sorrento yn helaeth mewn ysbytai ac unedau adsefydlu, wedi'u cynllunio'n glinigol i leihau anafiadau pwysau, atal llithro, cwympiadau a chynyddu symudedd cynnar yn ddiogel.

Sorrento™ Bariatrig

Ar gyfer cleifion bariatrig sydd â symudedd isel ac arosiadau estynedig yn y gwely, mae'r Sorrento Bariatrig yn gogwydd yn y gofod, cadeirydd llawn modur a all ddarparu ar gyfer y siapiau corff amrywiol a chefnogi cleifion hyd at 650lbs (45st) gan leihau'r risg o anaf i'r claf a'r rhoddwr gofal.

Denver™

Mae'r Denver yn aillinellydd codwr Tilt in Space a ddyluniwyd ar gyfer cleifion a rhoddwyr gofal i helpu i atal anaf, cynyddu cysur a lleihau cost gofal.

Cadeiryddion™ Kids

Ar gyfer plentyn sy'n tyfu ag anghenion sy'n newid, mae'r ystod o seddi Matters Kids yn gogwyddo mewn cadeiriau gofod, gyda'u hyblygrwydd diymdrech gan sicrhau bod eu buddion cysur, ystum a rheoli pwysau yn parhau heb gyfaddawd.

Milano™

Mae'r Milano yn cymryd y nodweddion clinigol, yr ansawdd a'r gwydnwch y mae Seating Matters yn adnabyddus amdano ac yn ei roi mewn cadair hygyrch, gyffredinol.

Phoenix 2™

Ar gyfer cleifion dibynnol iawn sydd ag anghenion postural a seddi cymhleth, mae'r Phoenix 2 wedi'i gynllunio'n glinigol i ddarparu'r gefnogaeth a'r cysur postural mwyaf. Gan letya amrywiaeth o gyflyrau asgwrn cefn, mae'r Phoenix 2 yn addasu i anghenion newidiol cleifion yn ICU, HDU, SCI a thrwy adsefydlu, neu i ddiwallu anghenion tymor hir [...]

Sorrento 2™

Gan ymgorffori adborth gofalwr, clinigol a chleifion, mae'r Sorrento 2 wedi'i beiriannu i gynnig y lefelau uchaf o gymorth clinigol i gleifion a chynnig profiad gwell i ddefnyddwyr wrth ofalu am eu cleifion. Fe'i defnyddir yn eang mewn ysbytai ac unedau adsefydlu, mae'r Sorrento 2 yn darparu cysur, cefnogaeth, diogelwch a budd hirdymor i'r defnyddiwr.