Ffoniwch ni nawr ar 01978 269901

E-bost: info@healthcare-matters.com

™ Atlanta

Ar gyfer cleifion sydd mewn perygl o gwympo, a'r rhai â symudiadau egnïol, anwirfoddol, mae'r Atlanta wedi'i gynllunio'n glinigol i ddarparu amgylchedd cadarn, gwydn a diogel, gan leihau'r risg o anafiadau a chwympiadau. Mae'r Atlanta wedi'i grefftio'n ofalus ar gyfer diogelwch a diogelwch a dyma'n gorau mewn atal cwympiadau.