Ffoniwch ni nawr ar 01978 269901

E-bost: info@healthcare-matters.com

Ffenics™

Ar gyfer cleifion dibynnol iawn sydd ag anghenion postural a seddi cymhleth, mae'r Phoenix wedi'i gynllunio'n glinigol i ddarparu'r gefnogaeth a'r cysur postural mwyaf. Gan ddarparu ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau asgwrn cefn, mae'r Phoenix yn addasu i anghenion newidiol cleifion yn ICU, HDU, SCI a thrwy adsefydlu, neu i ddiwallu anghenion hirdymor cyflwr cynyddol.